Фотоволтаичните инсталации


Фотоволтаичната инсталация се състои от фотоволтаични модули (соларни панели), инвертор/и, фотоволаична конструкция и други електрически, и механични компоненти, която използва енергията от Слънцето за генериране на електричество. 

Фотоволтаичната инсталация се състои от фотоволтаични модули (соларни панели), инвертор/и, фотоволаична конструкция и други електрически, и механични компоненти, която използва енергията от Слънцето за генериране на електричество. 

В зависимост от инсталираната мощност фотоволтаичните инсталации варират от малки или преносими системи до масивни централи за производство на електроенергия.

В зависимост от начина на присъединяване фотоволтаичните инсталации могат да бъдат за собствено потребление, за продажба и комбинирани – за собствено потребление с продажба на излишната енергия.

В зависимост от фотоволтаичната конструкция, фотоволтаичните инсталации в стандартните случаи могат да бъдат покривни (монтирани на покрив на сграда) или наземни (изградени „на терен“).

Според типа инвертори, фотоволтаичните инсталации могат да бъдат мрежови – работят при наличие на свързаност към мрежата или да работят самостоятелно, в т.нар. „островен режим“ (off-grid).

Принцип на работа


Светлината от Слънцето, съставена от фотони, попада върху соларния панел и създава електрически ток чрез процес, наречен фотоволтаичен ефект*. Всеки панел произвежда относително малко количество енергия, но може да бъде свързан заедно с други панели, за да произвежда по-големи количества енергия като соларен масив (string). Електричеството, произведено от соларен панел (или масив) е под формата на постоянен ток (DC). Въпреки че много електронни устройства използват постоянен ток, включително вашият телефон или лаптоп, те са проектирани да работят с помощта на електрическата мрежа, която осигурява (и изисква) променлив ток (AC). Следователно, за да бъде полезно слънчевото електричество, то първо трябва да се преобразува от постоянен ток в променлив ток с помощта на инвертор. 

Фотоволтаичен ефект

* фотоволтаичен ефект

Фотоволтаичният ефект е процес, който генерира напрежение или електрически ток във фотоволтаична клетка, когато тя е изложена на слънчева светлина. Именно този ефект прави соларните панели полезни, тъй като по този начин клетките в панела преобразуват слънчевата светлина в електрическа енергия. Фотоволтаичният ефект е открит за първи път през 1839 г. от Едмон Бекерел. Когато прави експерименти с мокри клетки, той отбелязва, че напрежението на клетката се увеличава, когато нейните сребърни плочи са изложени на слънчева светлина.
 

Фотоволтаична инсталация
Фотоволтаична инсталация
Фотоволтаична инсталация
Фотоволтаична инсталация
Фотоволтаична инсталация
Фотоволтаична инсталация
SAT Energy
 
 
Гр. София, жк Изгрев, 1113
ул. „Тодор Стоянов“ №10, партер
  За Сат Енерджи

Фотоволтаични инсталации

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

РЕФЕРЕНЦИИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТИ

BG EN

  ТЪРСЕНЕ