Фотоволтаични инсталации


Фотоволтаичните инсталации в нашата държава ще се увеличат почти трикикратно до края на 2030г., когато ще трябва да постигнем 27% дял на ВЕИ от общото потребление на елетроенергия.

SAT Energy
Фотоволтаичните инсталации в България
SAT Energy

Фотоволтаичните инсталации в България

Фотоволтаичните инсталации в нашата държава ще се увеличат почти трикикратно до края на 2030г., когато ще трябва да постигнем 27% дял на ВЕИ от общото потребление на елетроенергия.

Инвестиране във фотоволтаична инсталация

Инвестиране във фотоволтаична инсталация

Всеки, който е решил да инвестира във ФЕЦ трябва да се запознае с основните характеристики на този бързоразвиващ се сектор, процедурите по присъединяване към мрежата, преференциалните цени, както и възможностите за присъединяване към мрежата на местните електроразпределителни дружества.

Основните предимства на фотоволтаиците

Основните предимства на фотоволтаиците

 • Висока ефективност на панелите и дълъг експлоатационен срок;
 • Ниска стойност на инвестицията и бърза възвръщаемост;
 • Генериране на чиста енергия, без вредни емисии;
 • Независимост от други енергийни източници;
 • Много ниски разходи за поддръжка;
 • Намаляване на въглеродния отпечатък и емисиите на парникови газове;
 • Превръщат неизползваемите покривни площи в актив, който носи приходи и много други;

Видове фотоволтаичницентрали

Видове фотоволтаичницентрали

Основните фотоволтаичницентрали са три вида:

 • Изцяло за собствена консумация;
 • За собствена консумация и продажба на излишъка;
 • За инвестиция – изцяло за продажба.

Ние предлагаме

Ние предлагаме

За Вас и Вашия бизнес ние предлагаме изграждане на фотоволтаични инсталации на пълен инженеринг, които включват пълното планиране, изграждане и въвеждане в екплоатация:

 • НАПРАВА НА ИДЕЕН ПРОЕКТ;
 • СЪДЕЙСТВИЕ В СЪГЛАСУВАТЕЛНИТЕ ПРОЦЕДУРИ С МЕСТНОТО ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛИТЕЛНО ДРУЖЕСТВО И ОБЩИНА;
 • НАПРАВА НА ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ;
 • ДОСТАВКА НА ОБОРУДВАНЕ;
 • МОНТАЖ, НАСТРОИЙКИ И ПУСК НА ИНСТАЛАЦИЯТА;
 • ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКПЛОАТАЦИЯ;
 • ГОДИШНА ПОДДРЪЖКА И ОБСЛУЖВАНЕ;

Фотоволтаични инсталации
Фотоволтаични инсталации
Фотоволтаични инсталации
Фотоволтаични инсталации
Фотоволтаични инсталации
Фотоволтаични инсталации
SAT Energy
 
 
Гр. София, жк Изгрев, 1113
ул. „Тодор Стоянов“ №10, партер
  За Сат Енерджи

Фотоволтаични инсталации

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

РЕФЕРЕНЦИИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТИ

BG EN

  ТЪРСЕНЕ