Компоненти на фотоволтаичната инсталация


Соларният панел се състои от много соларни клетки с полупроводникови свойства. Инверторът е електрическо устройство, което преобразува постоянен електрически ток (DC) в променлив ток (AC). Конструкцията е монтажното устройство, което фиксира соларния масив към земята или покрива.

Соларен панел


Соларният панел се състои от много соларни клетки с полупроводникови свойства, капсулирани в материал, за да го предпазят от околната среда. Тези свойства позволяват на клетката да улавя светлина или по-конкретно - фотоните от слънцето и да преобразува тяхната енергия в полезно електричество чрез процес, наречен фотоволтаичен ефект. От двете страни на полупроводника има слой от проводящ материал, който "събира" произведеното електричество. Осветената страна на панела също така съдържа антирефлексно покритие за минимизиране на загубите поради отражение. По-голямата част от слънчевите панели, произведени в световен мащаб, са направени от кристален силиций, който има теоретична граница на ефективност от 33% за преобразуване на слънчевата енергия в електричество. Разработени са много други полупроводникови материали и технологии за слънчеви клетки, които работят с по-висока ефективност, но те идват с по-висока цена за производство.

Инвертор


Инверторът е електрическо устройство, което преобразува постоянен електрически ток (DC) в променлив ток (AC). Това преобразуване е необходимо за работата на повечето електрически устройства и за синхронизиране с електрическата мрежа. Инверторите са важни за почти всички соларни енергийни системи и обикновено са най-скъпият компонент след самите соларни панели.
Повечето инвертори имат ефективност на преобразуване от 90% или по-висока и съдържат важни характеристики за безопасност, включително редица автоматични защити. Мрежовите инвертори изключват фотоволтаичната система, когато има загуба на захранване от мрежата. 

Конструкция


Конструкцията е монтажното устройство, което фиксира соларния масив към земята или покрива. Обикновено е изработена от стомана или алуминий, като фиксира соларните панели с високо ниво на прецизност. Монтажните системи трябва да бъдат проектирани да издържат на екстремни метеорологични явления, като силно поривисто ветрово натоварване и голямо натрупване на сняг. Друга важна характеристика на монтажните системи е заземяването на соларния масив.
Покривните фотоволтаични конструкции обикновено се предлагат в два варианта - системи за плосък покрив и системи за скатен покрив. За плоски покриви обичайно монтажната система се затежава гравитачно с помощта на баластни тежести. При скатни покриви монтажната система трябва да бъде механично закрепена към покривната конструкция.
Наземните фотоволтаични конструкции се фиксират към земята чрез „набиване“, бетониране или отново чрез противотежести, подобно на покривните. Наземните фотоволтаични конструкции могат да включват системи за проследяване (тракерни системи), които използват двигатели и сензори за проследяване на Слънцето, увеличавайки количеството генерирана енергия чрез насочване на панелите на подходящ ъгъл спрямо местоположението на слънцето, при по-високи разходи за оборудване и поддръжка.

Батерия


Батерията натрупва излишната енергия, създадена от фотоволтаичната система и я съхранява за кратко време, за да се използва през нощта или когато няма друг енергиен източник. 

Други компоненти


Останалите компоненти на типичната слънчева фотоволтаична система включват комбайнери, прекъсвачи, измервателни уреди, окабеляване, кабелни скари, аксесоари, др. 

SAT Energy
 
 
Гр. София, жк Изгрев, 1113
ул. „Тодор Стоянов“ №10, партер
  За Сат Енерджи

Фотоволтаични инсталации

ИЗПЪЛНЕНИ ПРОЕКТИ

РЕФЕРЕНЦИИ

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

КОНТАКТИ

BG EN

  ТЪРСЕНЕ